كلاس دوم و سوم برنامه نويسي 88-1387

اسامي دانش آموزان كلاس دوم و سوم  برنامه نويسي 88-1387 هنرستان خيام 9دي و عطار نيشابوري با تشكر مرتضي فتوحي


 در مورد خود و دوستانتان اطلاع رساني كنيد نظر دهيد

ابوالفتحی رضا

احمدی امیر

ایرج پور میثم

بایگان محمد رضا

بهرامی جلده باخانی اسماعیل

پالیز محمود

ترکمند حسین

تقی زاده میثم

تیموری غریب دوستی قادر

حیدری رضا

زنجیران عباس

سیفی جلده باخانی بهروز

شجاعی محسن

صادقی جلده باخانی محمد

صفری افشین

صناعی مرتضی

ضعیفی سعید

فاضل پور نهزمی سید امین

فتحی حسین

قاسم پور عبدالله

قربانی علی

کریم کشته مفرد امین

مرادی محمد

نجفی مهدی

نظری جعفر

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن